TINK: Training Taal- en interactievaardigheden

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Het ministerie van SZW stelt subsidie beschikbaar voor pedagogisch medewerkers die de TINK-training volgen.
In de TINK-training leer je hoe je tijdens het werken met kinderen je interactievaardigheden kunt verbeteren en inzetten. Daarnaast verbeter je je taalvaardigheid. Dat is belangrijk omdat goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het jonge kind.

• Wat doe ik?
• Wat zeg ik?
• Hoe zeg ik het?

Dat zijn centrale vragen in TINK.

Werken aan taal- en interactievaardigheden
Pedagogisch medewerkers zetten interactievaardigheden in om kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden. Voor een goede interactie is het nodig dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, interactief en correct is.
TINK versterkt zowel de interactievaardigheden als de taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers. De praktische aanpak zorgt voor een toegankelijke training met een zichtbaar resultaat voor alle betrokkenen.
In de training staat zen cruciale interactievaardigheden centraal:

• Sensitieve responsiviteit
• Autonomie respecteren
• Structureren en grenzen stellen
• Praten en uitleggen
• Positieve interacties tussen kinderen begeleiden
• Ontwikkelingsstimulering

Bij al deze interactievaardigheden krijgt taal op een praktische manier aandacht.

Voor wie is de training
Pedagogisch medewerkers waarbij het niveau aansluit op een relevante MBO opleiding voor de kinderopvang minimaal niveau 3.

Duur van de cursus

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten die binnen 1 jaar moeten zijn afgerond. De totale studiebelasting is ongeveer 30 uur.

Studiematerialen

De studiematerialen worden bij de eerste bijeenkomst verstrekt en zijn daarna eigendom van de deelnemer.

Certificaat
Na het voldoen aan alle certificeringsvoorwaarden krijgt de deelnemer een landelijk erkend certificaat.

Lees meer over de TINK methode Bewaren