Advies

Zoals u wellicht gehoord heeft zal de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vanaf 1 januari 2015 van start gaan. Waarschijnlijk heeft dat voor uw organisatie gevolgen. De regels voor beroepskracht-kindratio worden gelijk gesteld, per 1 juli 2015 wordt het vier-ogenprincipe ook ingevoerd in de peuterspeelzalen. Dit schrijven minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regels voor peuterspeelzalen en kinderopvang gaan een jaar eerder in dan aangekondigd. Met deze maatregelen zet het kabinet een eerste stap om het verschil tussen de kinderopvang en peuterspeelzalen te verkleinen. De bewindspersonen vinden dat het voor de ontwikkeling van peuters niet uit moet maken of zij naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan.

Educreatief adviesbureau BijdeHand kan u begeleiden om al deze maatregelen door te voeren binnen uw organisatie. Tevens bieden wij ook een opleidingsplan om een organisatie te worden die voor en vroegschoolse educatie (VVE) kan en mag aanbieden. Bij BijdeHand wordt gewerkt met een onderwijsplan wat rechtstreeks uit de praktijk komt en gericht is op kinderen van 0-4 jaar. Dit is een groot verschil ten opzichte van andere advies en trainingscentra.