Over BijdeHand

Wij zijn een christelijk adviesbureau gespecialiseerd in het vormgeven van educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Voor elke organisatie bieden wij advies op maat omdat wij uit jarenlange ervaring weten dat een algemeen advies vaak niet haalbaar is.

Los van deze haalbaarheid vinden wij het erg belangrijk dat een educatief programma echt aansluit bij een kind of een groep kinderen omdat wij beseffen dat ieder kind uniek en bijzonder is. Wij weten ook dat dit de beleving is van veel pedagogisch medewerkers en willen hierbij aansluiten.

Wij sluiten aan bij de stand van zaken in uw organisatie en gaan samen aan het werk om VVE aan te bieden volgens de meest recente eisen van overheid en GGD. Onze insteek is om de werkdruk voor de pedagogisch medewerkers niet te vergroten en dat is tegelijk de kracht van ons adviesbureau.

Onze adviesdienst is uniek omdat onze werkwijze ontwikkeld en getoetst is in de praktijk. Samen met BijdeHand werkt u aan een gestroomlijnde organisatie, waarin pedagogisch medewerksters hun enthousiasme behouden en ouders en inspectie tevreden zijn.